Akcjonariat

 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w kapitale Spółki:
 
Data ostatniej aktualizacji: 12.05.2015 r.
 
    Akcjonariusz       
Liczba 
głosów
                        
Udział
w  ogólnej 
liczbie głosów
(%)
Udział
w kapitale zakładowym
(%)
HAWE S.A. 130.449.073 99,69% 99,69%
Free float 399.573
0,31%
0,31%
Ogólna liczba akcji 130.848.646 100% 100%

Kapitał zakładowy wynosi 130.848.646,00 złotych i dzieli się na 130.848.646 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda akcja, w tym:

• 2.235.703 serii A
• 128.612.943 serii B