Ład korporacyjny
Informacje o audytorze
Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 
Brak reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
 
Badanie sprawozdań finansowych Mediatel S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mediatel za rok 2011 Rada Nadzorcza postanowiła powierzyć MOK Audyt Michał Okoniewski z siedzibą w Warszawie
 
Spółka Mediatel S.A. nie korzystała dotychczas z usług wybranego podmiotu.