O nas
Informacje o grupie

Grupa Kapitałowa Mediatel powstała w 2008 roku w efekcie połączenia kilku spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadających komplementarne oferty. Połączenie operatorów telekomunikacyjnych pozwoliło na integrację systemów i procesów, a także powiązanie kompetencji i doświadczenia pracowników, wzmacniając konkurencyjność oferty grupy i jej pozycję jako niezależnego dostawcy zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. Powstanie Mediatel Group to także wynik intensywnie podejmowanych działań mającym na celu połączenie idei biznesowych z efektywnym wykorzystaniem potencjału każdej ze spółek.

Mediatel Group jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym, który w odpowiedzi na potrzeby Klientów tworzy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne oraz buduje długoterminową wartość dla akcjonariuszy.
 
Obecnie ukształtowana i skonsolidowana grupa charakteryzuje się pionierstwem działania, trwałą bazą kapitałową, bezpieczeństwem i konkrencyjną ofertą. Siłę i wartości grupy stanową marki adresowane do różnych grup docelowych rynku telekomunikacyjnego:
  • Mediatel Group
  • Mediatel Word
  • Elterix
  • Velvet Telecom
Celem działalności Mediatel Group jest przełamywanie stereotypów obowiązujących w polskiej telekomunikacji, kreowanie nowych centrów generowania wartości oraz doskonalenie procesów efektywnego zarządzania. Dodatkowym atutem grupy jest faktem, że działa ona w oparciu o wysokim poziom zaangażowania i entuzjazmu swoich pracowników, wykorzystującym przy tym ich wyobraźnię, doświadczenie i know-how.