Centrum Inwestora
Kalendarz Inwestora
Data Wydarzenie Okres zamknięty
2010-11-09 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2010 r. 26.10 – 9.11.2010
2010-08-24 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. 24.07 – 24.08.2010
2010-05-11 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. 27.04 – 11.05.2010
2010-04-27 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -
2010-03-16 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r. 16.01 – 16.03.2010
2010-03-16 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2009 r. 16.01 – 16.03.2010
2009-11-10 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2009 27.10 – 10.11.2009
2009-09-07 Dzień wypłaty dywidendy za 2008 r. (0,15 PLN na akcję) -
2009-08-25 Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 25.07 – 25.08.2009
2009-07-07 Dzień ustalenia prawa do dywidendy -
2009-05-30 Nabycie 100% udziałów w Velvet Telecom LLC -
2009-05-26 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -
2009-04-29 Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2008 r. 29.02 – 12.05.2009
2009-05-12 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2009 29.02 – 12.05.2009
2009-04-29 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2008 r. 29.02 – 12.05.2009
2009-02-24 Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 10.02 – 24.02.2009
2009-01-30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -