Ład korporacyjny
Polityka dywidendy
Nadrzędnym celem Mediatel S.A. jest stały rozwój. Na ten cel Spółka zamierza przede wszystkim przeznaczać środki budując długoterminową wartość dla akcjonariuszy, w szczególności poprzez akwizycje i uruchamianie nowych projektów.
 
Dotychczas wypłacone dywidendy:
  • za rok 2008: 1 362 377,25 PLN tj. 0,15 PLN na akcję