Raporty bieżące
Raporty bieżące 2015
Najnowsze raporty bieżące (za rok 2015 i 2016) znajdują się na stronie GPW.Mediatel.pl