Kultura organizacyjna
Strategia

Zarząd spółki Mediatel Group, po dokonaniu analiz strategicznych i finansowych, zidentyfikował priorytety w zakresie działalności biznesowej, czego efektem jest powstanie strategii rozwoju dla całej Grupy Kapitałowej Mediatel. Strategia ta przewiduje dynamiczny rozwój poprzez szereg fuzji i przejęć innych firm telekomunikacyjnych, a w dalszej perspektywie integrację i restrukturyzację tych podmiotów, intensyfikację działań w celu osiągnięcia jak największych wyników rentowności.

Strategia rozwoju przewiduje również budowę silnej i stabilnej grupy kapitałowej, której celem będzie osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w kluczowych obszarach działalności telekomunikacyjnej i aktywnej sprzedaży oferowanych usług. Podstawowymi elementami określającymi strategię są:

  • wyznaczanie nowych kierunków aktywności,
  • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań,
  • optymalizacja rozwoju charakteryzująca się wyższą efektywnością i skutecznością działania.