Kultura organizacyjna
Wizja

Aspiracją Mediatel Group jest permanentne budowanie i dynamiczny rozwój kompetencji w kluczowych obszarach działalności wskutek efektywnego kształtowania tożsamości i generowania wartości grupy, a w konsekwencji zajęcie pozycji lidera globalnego dostawcy usług telekomunikacyjnych.