Ład korporacyjny
Zarząd

Zarząd spółki stanowią doświadczeni i kreatywni managerowie z odpowiednim know-how, którzy posiadają specjalistyczne kompetencje w ramach dedykowanej funkcji. Osoby zarządzające Mediatel Group to zaangażowany zespół ludzi, związany od wielu lat z rynkiem telekomunikacyjnym, dla których praca zawodowa jest wypadkową pasji i wyzwań.

REGULAMIN ZARZADU

przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/Z/2015 z dnia 8 maja 2015 roku, zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/RN/2015 z dnia 12 maja 2015 roku