Zapytaj o ofertę
Formularz ofertowy
  Klientów Mediatel 4B Sp. z o.o. zapraszamy na stronę internetową www.mediatel4b.pl
Wysyłając wypełniony formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz związanych z oferowaniem produktów i usług spółek wchodzących w skład Grupy Mediatel S.A. Jednocześnie przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej Mediatel S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej1920 r. 7A, za pośrednictwem środków komunikacji tradycyjnej oraz elektronicznej informacji handlowych - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zmianami).
 
*koszt połączenia naliczany według taryfy operatora