Kontakt dla Inwestorów
 
 
tel. +48 22 501 55 00
 
ul. Francesca Nullo 2
00 - 486 Warszawa
 
 
Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia oraz celów marketingowych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Mediatel zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, o tym, że przysługuje mi prawo do wglądu do moich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 
*koszt połączenia naliczany według taryfy operatora