Kim jesteśmy
Nasze marki
 
 

Portfel marek naszej grupy
Portfel marek jest funkcją strategii naszej grupy, dlatego budujemy silne marki, przy jednoczesnym zapewnieniu każdej z marek swojego indywidualnego i unikalnego charakteru.

Mediatel Group
Umbrella Brand, którego pozycjonowanie jest generalną wytyczną dla wszystkich submarek dedykowanych dla poszczególnych segmentów rynku telekomunikacyjnego.

Informacje o marce
Mediatel Group to marka korporacyjna, adresowana przede wszystkim do szeroko rozumianych środowisk finansowych i biznesowych środowisk opiniotwórczych. Marka Mediatel Group jest kontynuacją dotychczasowej działalności spółki, a zarazem dowód zmiany jej strategii poprzez rozwój i realizację pionierskich koncepcji.

Osobowość marki
Marka Mediatel Group to ekspert, kreujący trendy biznesowe na rynku telekomunikacyjnym. Marka jest najlepiej zorientowanym, elastycznym i zdecydowanym w działaniu podmiotem, który charakteryzuje się dobrze pojętą pewnością siebie, błyskotliwością i niekonwencjonalnym podejściem do biznesu. Marka to wiarygodne i bezpieczne rozwiązanie dla akcjonariuszy i partnerów biznesowych, wyróżniające się innowacyjnością w wyznaczaniu trendów, otwartością na ludzi i biznes oraz pionierstwem w kreowaniu rozwiązań.

Mediatel World
Mediatel World to kluczowowa submarka w portfelu Mediatel Group.

Informacje o marce
Mediatel World to lider alternatywnego rynku telekomunikacyjnego w zakresie hurtowej wymiany międzynarodowych połączeń telefonicznych. Marka jest dowodem niepodważalnych kompetencji grupy na międzynarodowym rynku telekomunikacyjnym. Logotyp marki powstał jako element systemu identyfikacyjnego Mediatel Group i jej kluczowych marek. Widać w nim znamiona świadczące o przynależności do Mediatel Group, ale również posiada on własne indywidualne cechy.

Osobowość marki
Marka Mediatel World wyróżnia się elastycznością, szybkością działania, indywidualnym podejściem do każdego Klienta. Marka kreuje trendy biznesowe na międzynarodowej arenie telekomunikacyjnej i wyznacza nowe standardy działania.     

więcej: www.mediatelworld.pl

Velvet Telecom
Marka Velvet Telecom to marka odnosząca się do hurtowego operatora telekomunikacyjnego, który oferuje usługi wymiany międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego w głównej mierze na terenie Ameryki Północnej i Południowej.

Informacje o marce
Velvet Telecom skupia się na działalności telekomunikacyjnej, która ma służyć dostarczeniu doskonałego połączenia aspektu wysokiej jakości usług z atrakcyjnością cenową, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa. Z myślą o potrzebach globalnego rynku telekomunikacyjnego, Velvet Telecom oferuje zintegrowane usługi świadczone w technologii IP, w głównej mierze polegające na terminacji międzynarodowych usług głosowych na telefony stacjonarne i komórkowe.

Osobowość marki
Velvet Telecom to godny zaufania partner biznesowy, który dysponuje rozbudowaną i zintegrowaną infrastrukturą telekomunikacyjną, a także odpowiednim potencjałem technologicznym oraz finansowym. Dlatego też, adresatem usług Velvet Telekom jest szerokie grono Klientów, które oczekuje elastycznej i indywidualnej oferty telekomunikacyjnej dostosowanej do potrzeb i wymagań. O sile spółki decyduje doświadczenie personelu, sprawdzone technologie IP oraz niezawodna infrastruktura, które gwarantują odbiorcom usług najwyższą jakość oraz optymalne bezpieczeństwo.

więcej: www.velvettelecom.com

Informacje o marce
Marka Elterix Sieć T2 odnosi się do operatora telekomunikacyjnego, oferującego niezawodne i nowoczesne systemy telekomunikacyjne dla domu. Brand Elterix w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Klientów, zapewnia komplementarne i solidne rozwiązania integrujące usługi telefoniczne, informatyczne oraz transmisji danych.
 
Osobowość marki
Elterix Sieć T2 to specjalista, który odważnie i śmiało realizuje plany wprowadzania najnowocześniejszych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, umożliwiających świadczenie usług na najwyższym poziomie, przy jednoczesnym zapewnieniu ich atrakcyjności cenowej.