Kim jesteśmy
Informacje o grupie

Grupa Kapitałowa Mediatel powstała w 2008 roku w efekcie połączenia kilku spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej, posiadających komplementarne oferty. Połączenie operatorów telekomunikacyjnych pozwoliło na integrację systemów  i procesów, a także powiązanie kompetencji i doświadczenia pracowników, wzmacniając konkurencyjność oferty grupy i jej pozycję jako niezależnego dostawcy zintegrowanych usług telekomunikacyjnych. Powstanie Mediatel Group to także wynik  intensywnie podejmowanych działań mającym na celu połączenie idei biznesowych z efektywnym wykorzystaniem potencjału każdej ze spółek.

Mediatel Group jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym, który w odpowiedzi na potrzeby Klientów tworzy kompleksowe rozwiązania telekomunikacyjne oraz buduje długoterminową wartość dla akcjonariuszy.

Obecnie ukształtowana i skonsolidowana grupa charakteryzuje się pionierstwem działania, trwałą bazą kapitałową, bezpieczeństwem i konkurencyjną ofertą. Siłę i wartość grupy stanowią marki adresowane do różnych grup docelowych rynku telekomunikacyjnego:

Celem działalności Mediatel Group jest przełamywanie stereotypów obowiązujących w polskiej telekomunikacji, kreowanie nowych centrów generowania wartości oraz doskonalenie procesów efektywnego zarządzania. Dodatkowym atutem grupy jest fakt, że działa ona w oparciu o wysoki poziom zaangażowania i entuzjazmu swoich pracowników, wykorzystując przy tym ich wyobraźnię, doświadczenie i know-how.