Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie to całokształt aktywności informacyjnych oraz działań komunikacyjnych spółki, który pozwala na efektywne zarządzanie przepływem informacji między spółką a uczestnikami rynku kapitałowego. Celem wszystkich działań Mediatel Group z obszaru Relacji inwestorskich jest budowanie wiarygodnego wizerunku spółki wśród inwestorów, akcjonariuszy i analityków, bazującego na prowadzeniu przejrzystej i kompletnej polityki informacji.