Nota prawna
  1. Niniejsza nota prawna określa zakres i warunki prezentacji przez Mediatel S.A. oraz spółek jej Grupy Kapitałowej: Elterix S.A. oraz Concept-T Sp. z o.o., zwanymi dalej „Mediatel Group”, w serwisie internetowym Mediatel Group dostępnym pod adresem www.mediatel.pl, zwanym dalej „Serwisem”.
  2. Informacje i materiały podane przez Mediatel Group na stronach Serwisu zamieszczane są wyłącznie w celu informacyjnym i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania żadnych decyzji handlowych ani inwestycyjnych.
    Informacje o charakterze handlowym podane przez Mediatel Group na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
  3. Mediatel Group dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronach Serwisu treści były aktualne i kompletne. Mediatel Group nie ponosi jednak odpowiedzialności za dokładność i prawidłowość informacji podanych na stronach Serwisu, a ewentualne braki i błędy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń.
  4. Wszelkie treści prezentowane na stronach Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa autorskiego, a ich rozpowszechnianie wymaga zgody Mediatel Group.
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji należy się skontaktować z Mediatel Group pod adresem e-mail: info@mediatel.pl